Izjava o privatnosti

Zaštita privatnosti

Osnovnom politikom zaštite privatnosti na mreži i politikom zaštite privatnosti u firmi Goodyear Dunlop Tires Europe B.V., u daljem tekstu "Goodyear", lični podaci kao što su ime, poštanska i elektronska adresa ili telefonski broj tretiraju se kao privatni i poverljivi. Shodno tome, lične podatke koje ste nam poverili smeštamo na sigurno mesto; dostupni su samo ovlašćenom osoblju odnosno trgovcima, i koriste se isključivo za marketing naših proizvoda odnosno u korist naših stranki. Goodyear neće otkrivati lične podatke drugim organizacijama.

Sakupljanje podataka

Kada pretražujete internet strane Goodyear, garantovana vam je anonimnost. Lične podatke ne sakupljamo. Na nekim područjima naših internet strana može se dogoditi da nam - radi korespondencije, registracije na stranama, obavljanja kupovine ili učešća u internet istraživanjima - dobrovoljno poverite svoje lične podatke kao što su ime, elektronska adresa, itd. Goodyear može da zadrži elektronske poruke koje budete poslali našim predstavnicima za odnose sa strankama, upravniku internet strane ili našim drugim saradnicima. Ove poruke mogu da se koriste samo za internu upotrebu u okviru Goodyeara kao sredstvo za stalno poboljšavanje usluga strankama. Internet strane preduzeća Goodyear prate podatke o posetiocima tih strana. Sakupljaju se npr. statistički podaci koji pokazuju dnevni broj posetilaca strane, dnevno traženje određenih datoteka na strani i iz kojih država traženje dolazi. Ove ukupne statistike nam služe za poboljšavanje pristupa strani i njeno lakše korišćenje, a možemo da je prosledimo i trećim licima s obzirom da ta statistika ne sadrži nikakve lične podatke i ne sme da se upotrebljava za sakupljanje ličnih podataka. Postoji tehnologija zvana "kolačići" ("cookies") koja se koristi da vam internet strana pripremi informacije po vašoj meri. Kolačić je jedan element podataka koji internet strana može da pošalje vašem pretraživaču, i koji zatim može da sa memoriše u vašem sistemu. Na nekim internet stranama Goodyear koriste se "kolačići" ili "internet signali". Kolačić je jedan element podataka koji internet strana može da pošalje vašem pretraživaču, i koji zatim može da sa memoriše u vašem sistemu. Kolačići nam omogućavaju da posetiocima naših internet strana ponudimo informaciju po njihovoj meri. Internet signal ("web beacon", takođe "spotlight tag" ili "pixel tag") se koristi za prepoznavanje jedinstvenih kolačića i pomaže nam da utvrdimo koji oglasi dovode posetioce na određenu internet stranu. Vaš pretraživač možete podesiti da vas upozori kad primite kolačić i da vam ostavi mogućnost izbora da li ga prihvatate ili ne. Ako ga odbijete, biće onemogućen i internet signal. Informacije koje dobijamo pomoću kolačića i internet signala su anonimne i po njima ne može da se utvrdi identitet posetioca. Sakupljene informacije ne sadrže vaše ime, adresu, telefonske brojeve ili elektronsku adresu.

Upotreba podataka

Goodyear može da upotrebi podatke dobijene od korisnika da, na primer, izvrši uslugu, izmeri interesovanje potrošača za određene proizvode ili usluge, ili za obaveštavanje korisnika o novim proizvodima i programima. Ove ponude mogu se zasnivati na podacima dobijenim u internet anketama, podacima koji prikazuju kupovne navike, ili elektronskoj pošti poslanoj na internet stranu Goodyear. Svi spiskovi adresa koje koristimo da vam pošaljemo ponudu proizvoda ili usluga napravljeni su i upravljani pod strogim uslovima uvedenim sa ciljem da zaštitimo sigurnost i privatnost ličnih podataka naših stranki. Bilo kada možete da zahtevate kopiju vaših ličnih podataka, njihovu promenu ili brisanje iz baze podataka.

Otkrivanje podataka

Goodyear smatra da su individualne informacije koje mi vodimo poverljive prirode, zato je naša politika da lične podatke sakupljene na internet stranama ne otkrivamo trećim licima, osim ako to nalaže zakon ili ih zahtevaju sudska ili vladina istraga ili postupak. Goodyear ne prodaje, ne iznajmljuje i ne prenosi lične podatke drugim organizacijama.

Druge internet strane

S obzirom da internet strane Goodyear mogu imati linkove na druge internet sajtove, trudimo se da linkove ostvarujemo samo sa sajtovima koji imaju visoke standarde slične našim i poštuju privatnost. Bez obzira na to, nismo odgovorni za sadržinu ili stepen zaštite privatnosti navedenih internet sajtova.

Početak